Valná hromada firmy Jipast akciová společnost

26.03.2018 14:47 Blog
Valná hromada firmy Jipast akciová společnost
Valná hromada firmy Jipast akciová společnost
dne 20.03. 2018 rozhodla o přeměně listinných akcií na zaknihované.
V důsledku a ve smyslu tohoto rozhodnutí se mění stanovy společnosti. 
Stanoví se lhůta dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení v 
Obchodním věstníku k odevzdání akcií společnosti, a to v sídle společnosti.