Český atletický svaz doporučuje při tréninku malých atletů používat nářadí, náčiní a pomůcky uzpůsobené jejich věku.

12.12.2018 13:42 Blog

 

Kromě základních pomůcek jako jsou míčky na házení, míče na hry, švihadla  a další, je možné používat speciální dětské atletické nářadí, náčiní a pomůcky.

Sady atletického nářadí a náčiní (pomůcek). Pomůcky do těchto sad jsou vybrány dle věku dětí, specifika sportovní přípravy  dětí a odpovídají bezpečnostnímu nároku. Sady jsou využitelné pro atletický trénink (cvičební jednotku) i pro uspořádání jednoduché soutěže.

Pomůcky umožňují cvičební jednotku/atletický trénink zvládnout pestrou a hravou formou. Lze dosáhnout rychlejšího pokroku v nácviku pohybových dovedností a rozvoji pohybových schopností malých sportovců.

Sada pro atletickou školku (5 - 7 let) 
Sada je určena pro nejmladší sportovce. Svojí variabilitou umožňuje cvičení zábavnou a pestrou formu. Z pomůcek lze mj. sestavit  různé druhy překážkových drah. Novinkou jsou pěnová zvířátka, která lze spojit vzpěrou a vznikne  malá překážka. Sada je vhodná i pro cvičení v mateřských školkách. 

Sada pro atletickou minipřípravku (8 - 9 let)
Pomůcky  z této sady lze využít jak na trénink mladých atletů, tak uspořádání jednoduché soutěže (8 disciplín). I tato sada umožňuje pestrou formou zvládnout atletický trénink. Sada je vhodná i pro školní atletiku.

Sada pro atletickou přípravku (10 - 11 let)
Pomůcky ze sady se využívají při nácviku základních atletických disciplín: v krátkém hladkém i překážkovém sprintu, štafetovém běhu a hodu míčkem. Sada  obsahuje nářadí a náčiní, které má již závodní parametry (kriketový míček, štafetový kolík) nebo se jim velmi přibližuje (nízké překážky, lehké oštěpy a disky). Nově se mladí sportovni seznámí s dětským kladivem. 

Koupit